top of page
SICORE-03.png

 Política de privadesa 

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l'informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web sicoresl.com (d'ara endavant el lloc web), seran tractats en els següents termes:


Responsable del tractament
Les dades personals recaptades a través d'aquest lloc web seran tractats per SICORE ADREÇA I COORDINACIÓ INTEGRAL D'EMPRESES SL, amb domicili per a l'exercici de drets en Av R
io de Janeiro 56 8A 08016, Barcelona. Email: sicore@sicoresl.com.


Finalitats del tractament

  • Informar-lo sobre els nostres serveis, quan així ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.

  • Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, en el seu cas.

  • Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.

  • Amb la finalitat d'obtenir informació de l'ús del lloc web, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d'Internet que no permet identificar a l'interessat en cap moment.

Legitimació
Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractats únicament sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat, a través de l'acceptació de la casella disposada per a tal fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment. 

 

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l'interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l'usuari.


Destinataris
Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicats a tercers, excepte obligació legal.


Conservació
Les dades personals facilitades per l'usuari per a rebre comunicacions comercials seran conservats mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment. 


Quan l'usuari enviï les seves dades personals per a participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per a participar en presents processos de selecció, i si no fos seleccionat, es conservaran les seves dades personals durant un període de dos anys amb la finalitat de poder comptar amb la seva participació en futurs processos.


Quan l'usuari enviï les seves dades per a contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament. 


Dades de trànsit, estadístics i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.


Drets
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que li identifiqui dirigit a PL. JOSEP PALLACH, 12 - 08035 BARCELONA (Barcelona). Email: sicore@sicoresl.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


Política de protecció de menors
Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys. 


Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat. 


El RESPONSABLE recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun servei. 


També els informa que existeixen programes informàtics per a delimitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts. 
 

Ús de les cookies en el lloc web
Aquesta Web utilitza exclusivament “cookies” d'ús intern imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats pels usuaris i necessàries per a la navegació. Les “cookies” que pot utilitzar aquest lloc web són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en l'ordinador amb l'única fi de gestionar l'autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol·licitats i efectuar la transmissió de comunicacions per la Xarxa, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI). L'usuari té la possibilitat d'impedir la instal·lació de “cookies” en el seu disc dur, configurar el seu navegador per a ser informat abans que les “cookies” s'emmagatzemin en el seu ordinador o per a eliminar les que s'hagin instal·lat. L'usuari pot configurar el seu navegador per a especificar les “cookies” que poden ser acceptades i les que no, pot també acceptar “cookies” de sessió, de manera que s'eliminin quan es tanqui el navegador i pot, en qualsevol moment, veure i esborrar les “cookies” individualment. Encara que li advertim que el fet de no acceptar les “cookies” del nostre lloc web podrà suposar la impossibilitat o una important limitació perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador si vol ampliar la informació sobre la gestió de les “cookies”.


Tractament derivat de l'ús de les xarxes socials
En seguir el nostre perfil en les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, consent expressament l'accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes en el seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol servei del RESPONSABLE apareguin en el seu mur. La seva petició per a connectar implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, sent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent retirar est en qualsevol moment.

 

Els comentaris i continguts publicats en les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin en la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació d'aquests.

bottom of page