top of page
SICORE-03.png

 Borsa de treball 

Director/a de Prevenció de Riscos Laborals

Funcions​:

 • Dirigir, coordinar i supervisar els objectius de prevenció de riscos laborals, seguretat i qualitat/medi ambient de les diferents empreses.

 • Assegurar-se de l'aplicació de metodologies de treball segures.

 • Treballar en equip amb el personal implicat en els processos de prevenció de riscos laborals per a aconseguir els objectius proposats.

 • Crear processos per a la direcció del personal i de totes les persones i empreses col·laboradores en la producció de l'empresa.

 • Vetllar pel compliment de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i les normatives aplicables de PRL en obra.

 • Vetllar pel compliment de les polítiques i procediments interns de cadascuna de les empreses del grup.

 • Participar en les reunions de grup i presentar informes de resultats mensuals.

 • Revisar i analitzar els incidents que ocorrin en la seva àrea de responsabilitat i realitzar auditories, posant en marxa les accions correctives.

 • Assessorar i assistir en les auditories internes per a garantir que s'implementi una metodologia de PRL efectiva.

 • Redactar informes de seguiment de Seguretat i Salut.

Requisits:

 • Formació acadèmica: estudis superiors (preferiblement enginyeria) i formació superior en PRL amb les 3 especialitats.

 • Experiència mínima de 5 anys fent les tasques descrites en empreses del sector de les telecomunicacions o industrial.

 • Amplis coneixements sobre la legislació vigent.

 • Persona proactiva, resolutiva, analítica, amb alts dots comunicatius i amb capacitat per a prendre decisions i assumir responsabilitats.

Condicions laborals:

 • Contracte indefinit

 • Horari laboral: jornada completa.

Tècnic/a Comptable-Financer

Funcions​:

 • Gestió comptable i econòmica en les diferents empreses del grup.

 • Control fiscal: tancament d'impostos mensuals/trimestrals (IVA, IRPF…) i anuals (IS, CCAA…).

 • Realització d'assentaments comptables.

 • Conciliacions bancàries.

 • Gestió, planificació i control de pagaments a proveïdors (confirmings, pagaments mensuals).

 • Control d'albarans de producció.

 • Realització d'informes econòmics sobre el seguiment analític dels projectes.

 • Realització d'informes econòmics sobre els EEFF comptables.

 • Nexe entre producció i comptabilitat.

 • Altres tasques puntuals relacionades amb el lloc.

Requisits:

 • Formació mínima Grau en Administració i Direcció d'Empreses / Econòmiques o similar.

 • Experiència mínima de 3 anys fent les tasques descrites en l'oferta.

 • Coneixements alts de comptabilitat. Es valorarà experiència en auditories/consultories.

 • Experiència amb el sistema de tramitació d'Hisenda de Subministrament Immediat d'Informació (SII).

 • Experiència treballant amb les múltiples funcionalitats d'un ERP (preferiblement A3ERP).

 • Domini mig-alt d'Ofimàtica a nivell usuari (especialment en EXCEL).

 • Aptituds: treball en equip, polivalència, capacitat de planificació, capacitat analítica i resolutiva, etc.

 • Permís de conduir B.

 • Disponibilitat per a incorporar-se de manera immediata.

Condicions laborals:

 • Contracte indefinit

 • Horari laboral: jornada completa.

Si estàs interessat en treballar amb nosaltres, pots enviar el teu CV al nostre departament de recursos humans a través del formulari de autocandidatura.

bottom of page