top of page
SICORE-03.png

 Avís legal 

Objecte Social. Serveis Administratius i de Suport Integral a Empreses Dedicades al Desenvolupament i l'Execució de Serveis d'Enginyeria i de Tecnologies de la Informació i Comunicacions.

Identificació. En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del lloc web sicoresl.com.

Denominació: SICORE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INTEGRAL DE EMPRESAS, SL

Domicili: Av Rio de Janeiro 56 8A 08016, Barcelona

Telèfon: 93 212 35 95

Email: sicore@sicoresl.com

CIF: B67558411

Inscripció registral: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 47192, Foli 32, Fulla 544221, Inscripció 1.

 

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta Web, inclosos els formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a SICORE i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix totes les marques i noms comercials continguts en aquesta Web pertanyen a SICORE o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben de la mateixa manera protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de SICORE.

 

L'accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part de SICORE o els titulars dels drets sobre els signes distintius que es mostren en aquesta pàgina web, tret que s'estableixi expressament el contrari.

 

Condicions d'ús. L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

 

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

 

SICORE, no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d'aquesta utilització o ús de la informació.

 

Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

 

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

 

SICORE no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per a evitar-los.

 

Enllaços a altres Webs. Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per SICORE, per això, SICORE no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

 

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, les parts se sotmeten al fur corresponent al domicili de l'usuari.

bottom of page